Word vrijwilliger!

Onze club draait volledig op vrijwilligers. Duizend maal dankjewel aan iedereen die zijn handen uit de mouwen steekt, op welke manier dan ook. Het is dankzij jullie dat we bestaan en een mooi aanbod kunnen verzorgen voor onze leden. Vele handen maken licht werk dus extra handen zijn altijd welkom!

Wil jij iets doen voor BVLB waar je gelukkig van wordt, nieuwe mensen leert kennen, het verschil kan maken en nieuwe vaardigheden kan ontwikkelen?
Heb je zin om de handen (letterlijk) uit de mouwen te steken en te helpen? Al was het maar een paar uur of wat meer bij de komende club events zoals de nieuwjaarsreceptie, de raclette avond, de BBQ na een dag klimmen, het clubfeest, de open klimdag...?
Wil je iets meer doen en zelf iets organiseren, bijvoorbeeld een clubavond waar je wat interessant te vertellen hebt? Laat iets weten, dit is zeker mogelijk!
Wil je nog wat verder gaan en bestuursmedewerker worden en zelf verantwoordelijkheid dragen voor een activiteit? Zeker welkom!
Zo zie je maar, alle mogelijkheden staan voor je open. Hoe meer helpende handen, hoe meer we onze leden kunnen bieden. Dus zie je het zitten om een handje toe te steken of ben je benieuwd en wil je wat meer weten? Stuur een simpel mailtje naar annie.demeyere@bvlb.be en je krijgt alle info en wordt met open armen ontvangen!  

Jij kan het verschil maken voor BVLB!

Alvast bedankt om een (kleine) inzet in overweging te nemen!

 

Informatienota wet van de vrijwilliger

Informatienota i.v.m. de Wet van 03.07.2005 (rechten en plichten van organisatie en vrijwilligers), gewijzigd bij
Wet van 19.07.2006

1. Organisatie

V.z.w. Bergsport Vlaams Brabant (BVLB)
Maatschappelijke zetel: Hoge Steenweg 20 te 1850 Grimbergen
Secretariaat en administratief adres: P/a Walter De Bruyne, Katstraat 64 A; 9340 Lede 
+32 470 76 99 08
E-mail: secretariaat@bvlb.be
Juridisch statuut: v.z.w.
Gemandateerden voor organisaties:
Voorzitter, Secretaris en alle ad hoc door het bestuursorgaan aangeduide personen.
Verantwoordelijke die moet verwittigd worden bij ongevallen:
Secretaris BVLB: 0470769908 – walter.de.bruyne@bvlb.be of het secretariaat van de KBF: http://www.klimenbergsportfederatie.be/

2. Verzekering

BA en lichamelijke schade: Maatschappij AG-verzekering met polisnummer 03/99.618.765/000

3. Vergoedingen

V.z.w. BVLB betaalt de vooraf afgesproken reële onkosten terug mits voorlegging van de juiste bewijsstukken. Ook betaalt zij voor bepaalde activiteiten een forfaitaire vrijwilligersvergoeding en soms ook een kilometervergoeding.

4. Aansprakelijkheid

V.z.w. BVLB is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk voor de v.z.w. BVLB. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de vzw BVLB of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

5. Geheimhoudingsplicht

Vrijwilligers die uit hoofde van hun staat kennis dragen van geheimen die hen toevertrouwd zijn, zijn verplicht tot geheimhouding, behalve als de wet hen verplicht deze geheimen bekend te maken (bv monitoren bij mindervaliden).

6. Wederzijdse rechten en plichten

De vrijwilliger heeft recht op informatie over o.a. zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, wanneer mogelijk over aangepaste vorming en bijscholing. De v.z.w. BVLB heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger o.a. m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld.

Annie Demeyere
Coördinator vrij-buiters
0477/674987