Opleidingen & stages

Wil jij graag iets nieuws leren?

Onze club heeft een fijn aanbod van opleidingen en stages in verschillende sportdisciplines zoals klimmen, via ferrata, hooggebergte, ... . 

Opleidingen bestaan uit losse lesdagen. Sommige opleidingen bestaan uit 1 of enkele dagen. Andere opleidingen zijn jaaropleidingen met lesdagen verspreid doorheen het hele jaar. 

Bij een stage ga je meerdere aaneensluitende dagen met een groep op pad om nieuwe vaardigheden te leren of je bestaande kennis te verdiepen. Soms is er voor de stage ook een voorbereidingsweekend waarbij je je groepsgenoten alvast leert kennen. 

Dus waar je ook naar op zoek bent, er is voor elk wat wils! Neem snel een kijkje in ons aanbod.

Ontdek ons aanbod van opleidingen en stages:

Klimopleiding voor volwassenen

~ KBF conforme opleiding ~

Inhoud

De klimopleiding voor volwassenen van BVLB volgt het principe van de klimvaardigheidsbewijzen. Een klimvaardigheidsbewijs, kortweg KVB, is het bewijs dat je één van de stappen in de opleiding tot zelfstandig klimmer succesvol hebt afgewerkt. Deze KVB’s zijn algemeen erkend in België en Nederland. Je kan meer informatie vinden over de KVB’s op de website van de Klim- en Bergsportfederatie.

Onze opleiding omvat 3 KVB’s:

 • KVB1 Indoor toprope: Je leert alle technieken om veilig, indoor toprope te klimmen. Bij toprope klimmen volgt de klimmer het touw dat bovenaan de muur door een omlooppunt loopt en aan het andere uiteinde wordt vastgehouden door de zekeraar.
 • KVB2 Indoor voorklimmen: Je leert alle technieken om veilig, indoor voor te klimmen. Bij indoor voorklimmen bevestigt de klimmer zelf het touw tijdens het klimmen in de haken op de wand. Het touw volgt de klimmer en wordt onderaan vastgehouden door de zekeraar.
 • KVB3 Outdoor voorklimmen: Je leert alle technieken om veilig, zelfstandig te klimmen op geëquipeerde rotsmassieven (rotsmassieven uitgerust met boorhaken).

Opleidingsmomenten

 • Een initiatie-avond: 
  • Tijdens deze avond krijg je uitleg over al het technische materiaal dat je nodig hebt (oa: helm, gordel, musketons, bandslings, prussiktouwtjes, setjes, …). 
  • Je krijgt de kans om het gewenste persoonlijke materiaal te bestellen via een groepsaankoop (voordeeltarief).
  • Je leert je groepsgenoten en begeleiders kennen.
  • We leren ook al enkele knopen.
 • 5 halve lesdagen in een klimzaal: 
  • 2x opleiding KVB1
  • 2x opleiding KVB2
  • 1x evaluatiemoment KVB1 en KVB2
 • 6 volledige KVB3-lesdagen aan verschillende rotsmassieven in de Belgische Ardennen.
 • 1 volledige dag over ecologisch rotsbeheer aan een rotsmassief in de Belgische Ardennen
 • Evaluatiemoment KVB3 aan een rotsmassief in de Belgische Ardennen

Praktische info

 • De opleiding loopt steeds van november tot oktober.
 • De inschrijvingen starten in oktober en verlopen via de website. Het aantal deelnemers is beperkt tot 16.
 • Je dient lid te zijn van de Klim- en Bergsportfederatie (KBF) en ouder dan 18 jaar bij aanvang van de opleiding. 
 • Er is geen voorkennis vereist.
 • Er wordt gewerkt in 2 groepen van 8 deelnemers waardoor individuele begeleiding en opvolging verzekerd is. 
 • Onze opleiding wordt gegeven door geschoolde en ervaren begeleiders.
 • De lessen en het cursusmateriaal zijn in het Nederlands.
 • Kostprijs (opleiding 2023-2024):
  • € 195,00 voor BVLB-leden
  • € 215,00 voor leden van andere KBF-clubs
  • Inbegrepen in de kostprijs: gediplomeerde ervaren lesgevers, het gebruik van touwen, de cursus, toegang tot de klimzaal, evaluatiemomenten KVB1 en KVB2 (in klimzaal) en KVB3 (op de rotsen), één KVB3 pasje, een club T-shirt, drukwerk en administratie.
  • Niet inbegrepen zijn persoonlijk materiaal en transport op de cursusdagen.

Kan je al zelfstandig klimmen?

Sluit dan aan bij onze Recreatieve klimmers!

Wil je weten of rotsklimmen iets voor jou is?

Test het uit op onze Open klimdag!
Leen Gysemans
Aanspreekpunt integriteit (API), Lid van klimcoördinatieteam
0478/396195
Sara Barbier
Content beheerder website, Lid van klimcoördinatieteam
0478/726906
Kris Baert
Lid van klimcoördinatieteam
Leo Torfs
Lid van klimcoördinatieteam

Klimopleiding voor jongeren

~ BVLB opleiding ~

 

BvlbJeugd.JPG

De jeugd is de toekomst van onze club.

Met deze visie zijn we vele jaren geleden met een aparte jeugdwerking binnen BVLB gestart. Het is dan ook ons doel om op een verantwoorde en vooral op een plezierige manier onze jonge leden de verschillende aspecten van de bergsport aan te leren. De nadruk wordt voornamelijk gelegd op de praktische kant van het klimmen, we zijn er dan ook van overtuigd dat veel klimmen de beste basis is om op een correcte en veilige manier zelfstandig te leren klimmen. We hebben een ruime groep van begeleiders met elk hun eigen outdoor ervaringen en expertise. Het merendeel van onze begeleiders zijn zeer actief in verschillende takken van de bergsport (alpinisme, sportklimmen, rotsklimmen, trad klimmen, canyoning, enz.). Al onze begeleiders hebben minstens een opleiding tot zelfstandig outdoor klimmen succesvol afgelegd. Verder hebben we gemerkt dat onze visie “de jeugd is de toekomst van onze club” volledig klopt: onze meest actieve begeleiders hebben allemaal klimschool gevolgd bij BVLB jeugd.

Ons aanbod bestaat uit:

In het kader van de klimschool krijgen onze jeugdleden een aangepaste opleiding in het rotsklimmen. Over een periode van één of meerdere jaren worden de nodige technieken om veilig en zelfstandig op rots te kunnen klimmen behandeld, met respect voor elkaar en de natuur. Aan het begin van onze opleiding voorzien we een KVB1 en KVB2 evaluatiemoment zodat onze deelnemers deze klimvaardigheidsbewijzen kunnen behalen. Van zodra de leden daar klaar voor zijn, kunnen ze deelnemen aan een evaluatiemoment KVB3 om zo hun Klimvaardigheidsbewijs outdoor voorklimmen te behalen. Deze evaluatie kan in onze eigen club door KVB3 evaluatoren gebeuren (in de regel 1 keer per jaar in het najaar), maar dit kan ook in andere clubs als daar gelijkaardige evaluatiemomenten worden georganiseerd. De KVB3 evaluatie gebeurt dus niet binnen de jeugdklimschool.

Kernwaarden, integriteit en ethiek in de sport

Als sportorganisatie hechten wij belang aan kernwaarden zoals respect, integriteit, loyaliteit, discretie en fair-play. De lichamelijke, psychische, sociale en seksuele integriteit van de sporter dient te worden gerespecteerd. Daarom werden er gedragscodes opgesteld voor bestuurders, sportbegeleiders, sporters, ouders en toeschouwers om aan te geven welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt. Je kan deze gedragscodes terugvinden in ons Jeugdcharter. Wij hebben ook De Panathlonverklaring ondertekend. Deze heeft als doel: het recht op sport op jongerenmaat te vrijwaren en kracht bij te zetten. Verder nemen we deel aan het JIT (Jeugd in touw) project van de KBF met bijhorende ‘medaille’ en subsidie.
 

Meer info over het integriteitsbeleid binnen onze club vind je hier.

Praktische info opleiding 2023 - 2024

 • Voor het werkingsjaar 2023 - 2024 kunnen er helaas geen eerstejaars inschrijven.
 • Jongeren die reeds lid waren van de jeugd in 2022 - 2023 kunnen zich opnieuw inschrijven: tweedejaars, derdejaars, vierdejaars, ... en aspiranten.
 • Lesdata:
 • Kostprijs:
  • eerstejaars
   • nvt
  • tweedejaars, derdejaars, vierdejaars, ...
   • BVLB-lid: € 85
   • geen BVLB-lid maar wel KBF-lid: € 100
  • aspiranten
   • BVLB-lid: € 20
   • geen BVLB-lid maar wel KBF-lid: € 30
  • Inbegrepen in de kostprijs: gediplomeerde ervaren lesgevers, het gebruik van touwen, de cursus, toegang tot de klimzaal, evaluatiemomenten KVB's, een club T-shirt, drukwerk en administratie.
  • Niet inbegrepen zijn persoonlijk materiaal en transport op de cursusdagen.

Inschrijven 2023 - 2024

Jongeren en begeleiders kunnen zich hier inschrijven.

 

Word lid van onze Facebookgroep!

Facebookgroep BVLB Jeugd

Wil je weten of rotsklimmen iets voor jou is?

Test het uit op onze Open klimdag!
Merel De Boe
Coördinator jeugd
0486/667407
Ruben Smeyers
Coördinator jeugd
0496/955872

Verdieping touwtechnieken

~ BVLB opleiding ~

Inhoud

In deze cursus laten we je kennismaken met verdieping in diverse touwtechnieken. Met de nodige aandacht voor enkele takelsystemen en de do's & don'ts. Ook je probleemoplossend vermogen wordt op de proef gesteld. Standaardsituaties als klimmer/zekeraar die anders lopen dan voorzien worden behandeld. De diverse knopen en materialen die hierbij om de hoek komen kijken, nemen we onder de loep.

Doelgroep

Deze cursus is enkel voor klimmers die lid zijn van Bergsport Vlaams Brabant en in het bezit van een KVB3, bij voorkeur behaald de laatste 2 jaar en die gemotiveerd zijn om lesgever/begeleider te worden in de opleidingen KVB1, 2 en 3.

Praktische info

 • Aantal dagen: 4
 • Maximum aantal deelnemers: 5
 • Locatie: klimmuur of klimtoren en op de rotsen
 • Deelnameprijs: € 40
 • Begeleiding door ervaren klimmers en het gebruik van touwen zijn inbegrepen in de deelnameprijs.
Herman Verhoeven

Opfrissen KVB3 technieken en/of voorbereiding op GTE

~ BVLB opleiding ~

Opfrissen KVB3 technieken en/of voorbereiden op Sporttechnische proef Initiator rotsklimmen (de GTE proef).

Leden die interesse hebben om de KVB3 technieken op te frissen of zich willen voorbereiden op de GTE proef rotsklimmen kunnen een opleiding volgen in onze vereniging. Deze opleiding wordt vanaf 2024 gegeven door Leo Torfs, initiator rotsklimmen, evaluator KVB3 en met jarenlange ervaring als lesgever.

Wat houdt de cursus in?
KVB3: overlopen en oefenen van KVB3 technieken naar individuele wensen.
GTE sporttechnische proef Initiator Rotsklimmen: Voor deze proef is het van belang dat men de technieken geleerd in KVB3 goed beheerst. Er zijn fundamenteel geen nieuwe dingen. De proef is een combinatie van alle gekende technieken en theorie. Dit houdt in:

 • theorie en knopen overlopen
 • technieken overlopen en oefenen
  • opbouw multipitch standplaats en zekeren naklimmer-voorklimmer
  • Moulinette
  • Voorklimmen, stand opbouwen en naklimmer zekeren
  • Gecombineerde oefening (met tijdsdruk)
  • Ombouwen standplaats tot afdalen
  • Afdalen
  • Zelfredding

De klimdagen kunnen individueel of gezamenlijk afgesproken worden.
Aantal dagen: 4
Minimum 2 deelnemers, maximaal 4 deelnemers.
Deelnameprijs: € 70
Begeleiding en gebruik van touwen zijn inbegrepen in de deelnameprijs.
Geïnteresseerd? Neem contact op met Leo via leo.torfs@bvlb.be.

Wat meer duiding over ‘de GTE’ en het brevet ‘Initiator Rotsklimmen’

De beste basis en de belangrijkste referentie om opleider-lesgever te worden in de buiten-klimsport is het brevet van Initiator Rotsklimmen. Deze en vervolgopleidingen worden georganiseerd door de VTS en de KBF. Onze club stimuleert leden om opleider–lesgever te worden en daartoe deel te nemen aan de regelmatig door de KBF georganiseerde toelatingsproeven (GTE of Gemeenschappelijke Technische Eindproef) voor het sporttechnisch brevet Initiator Rotsklimmen. De GTE zelf is dus een proef of een test en dus geen cursus. Pas als je de GTE met succes hebt afgelegd kom je in aanmerking om de initiator opleiding te volgen bij de Vlaamse Trainer School (VTS) bij het huidige Sport Vlaanderen (voormalige Bloso).

Wie geeft les en begeleidt in de KVB3 opleiding volwassenen (‘de klassieke klimschool volwassenen’)?
Dit zijn zowel opleiders-lesgevers met het brevet van initiator rotsklimmen als begeleiders–monitoren met het KVB3 op zak en de nodige ervaring.

Heb je nog geen KVB3-brevet?

Volg dan eerst onze klimopleiding!
Leo Torfs
Lid van klimcoördinatieteam

Opleiding via ferrata

~ KBF conforme opleiding ~

Inhoud

Tijdens deze driedaagse opleiding maak je kennis met alle aspecten van Via Ferrata. We geven je de competenties mee om zelfstandig goed-geëquipeerde Via Ferrata’s te beklimmen.

Materiaal- en terreinkennis

 • Opbouw van een VF: kabel/ketting, grepen en treden, ladders, bruggen, tyroliennes, ...
 • Onderscheid tussen de verschillende types VF: alpien, sport, fun, ...
 • VF moeilijkheidsgraden & inzicht in VF-topo’s
 • Gedrag t.o.v. klimmers op gemengde massieven

Uitrusting individueel/groep

 • Eigenschappen, gebruikskenmerken en normvereisten van heupgordel, helm, VF-rem, VF-musketons en leeflijn
 • Een geschikte keuze maken in handschoenen, schoeisel en andere kledij
 • Inhoud eventuele rugzak

Risicobeoordeling

 • Angstreductie & zelfkennis
 • Inwerking van krachten bij een val
 • Risico’s van een VF en hoe deze te beperken, zowel alpien als niet-alpien
 • Partnercheck
 • Noodgevallen en interventie 
 • Hulpdiensten inroepen

Technieken

 • Een correcte VF-partnercheck uitvoeren
 • Veiligheidstechnische voortbewegingstechnieken: inpikken, overbruggen verankeringspunt, tussenafstanden, bruggen & ladders
 • Klimtechnische voortbewegingstechnieken: armbelasting, horizontaal/verticaal
 • Specifieke technieken bij een VF met kinderen
 • Noodrappel uitvoeren

Doelgroep

Deze opleiding is geschikt voor klimmers en bergwandelaars met al enige ervaring op rots of wandelaars die al eens een ‘gesicherter Steig’ hebben uitgevoerd. (o.a. kabels, stangen, korte ladders, niets echt technisch). Je dient lid te zijn van de Klim- en Bergsportfederatie (KBF) en ouder dan 18 jaar bij aanvang van de opleiding.

Praktische info

 • Alle leerstof wordt gegeven op locatie, nl 3 Belgische klimmassieven met een Via Ferrata: Pont à Lesse, Marche-les-Dames, Grands-Malades.
 • Een opleiding bestaat uit 3 lesdagen, telkens van 9u00 tot 16u00.
 • Data 2024:
  • Reeks 1: zaterdag 13 april, zaterdag 20 april en zaterdag 27 april (VOLZET)
  • Reeks 2: zaterdag 4 mei, zaterdag 11 mei en zaterdag 18 mei.
 • Maximum aantal deelnemers per reeks: 8
 • Kostprijs:
  • € 60,00 voor BVLB-leden
  • € 75,00 voor leden van andere KBF-clubs
  • Inbegrepen: Gediplomeerde ervaren lesgevers, de cursus, het gebruik van touwen, huur van een via ferrata set voor wie er zelf geen heeft
  • Niet inbegrepen: ander persoonlijk materiaal en transport op de cursusdag
 • Inschrijven: via mail bij Stephane.
 • Betaling: via overschrijving op rekeningnummer BE 97 0011 3855 2149 op naam van vzw BVLB met de mededeling: 'via ferrata 2024 #voornaam achternaam#.
Stephane Winnepenninckx

Kennismaking hooggebergte

~ KBF conforme opleiding ~

Inhoud

Deze kennismaking (of herhaling) van enkele basis alpiene technieken laat je proeven van het alpinisme, geeft je inzicht in het opbouwen van de touwgroep en in de reddings-technieken op een gletsjer.

Doelgroep

Je dient lid te zijn van de Klim- en Bergsportfederatie (KBF) en ouder dan 18 jaar bij aanvang van de opleiding. Er is geen voorkennis vereist.

Praktische info 2024

 • Zaterdag 9 maart 2024, 9u30 - 16u30
 • Locatie: klimmassief Maizeret
 • Prijs:
  • € 25,00 voor BVLB-leden
  • € 30,00 voor leden van andere KBF-clubs
  • Gediplomeerde ervaren lesgevers, het gebruik van de touwen en een digitale cursus zijn inbegrepen in de deelnameprijs.
 • Maximum aantal deelnemers: 12
 • Inschrijven kan via mail aan walter.de.bruyne@bvlb.be en dit tot uiterlijk 29 februari 2024.
 • Betaling van het bedrag op de rekening van de club BE97 0011 3855 2149, ook tegen uiterlijk 29.02.2024, met vermelding 'Gletsjer Opleiding 9-3 + naam en voornaam'
Walter De Bruyne
Secretaris, Coördinator rotsbeheer, Coördinator stages
0470/769908

Opleiding zelfstandig bergwandelen

~ KBF conforme opleiding ~

Algemene info

Het opleidingstraject tot zelfstandig bergwandelaar bestaat uit drie modules, uitgewerkt binnen het KBF. Extra inbegrepen hierbij is het aspect bivakkeren.
Je hebt al enkele bergtochten (hutten of bivak) ondernomen en je wenst nu zelfstandig op stap te gaan. Veel ervaring met bivak hoef je nog niet te hebben. We leren dit al doende tijdens de 3 modules. Je hoeft ook nog niet alle materialen aan te kopen.
Na het volgen van de drie modules ben je in staat om een bergtocht te plannen en deze in de meest veilige omstandigheden uit te voeren op zelfstandige basis. Het is ook een mooie opstap naar gevorderde ervaringstochten of de opleiding initiator bergwandelen.
Als je weerhouden bent, neem je deel aan de module 1 (een theorieweekend met enkele praktische
oefeningen), module 2 (een praktijkweekend) waarin niet alleen heel wat in de praktijk omgezet wordt
maar ook je conditie en tredzekerheid getest wordt.

Vervolgens komt dan de module 3, de stage in de Alpen. De Queyras is een prachtig wandelgebied tussen Briançon in het noorden, de Italiaanse grens in het oosten, Barcelonnette in het zuiden en de N94 en de rivier de Durance in het westen. Duizelingwekkend hoge toppen zijn er niet – de hoogste berg is de Aiguille de Chambeyron (3.412 m) – maar je hebt wel uitzicht op twee kanjers: de Barre des Écrins (4.102 m) in het westen en de Monte Viso (3.841 m) in het oosten, net over de Italiaanse grens. Maak kennis met de meest geïsoleerde streek van Frankrijk. We vertrekken vanuit Saint-Véran en starten onmiddellijk in hoger terrein. We slapen enkele keren aan meertjes waar we ons kunnen verfrissen en komen alle soorten terreinen tegen. We krijgen ook de kans om enkele topjes boven de 3000m te beklimmen (al wandelend). We wisselen Italië met Frankrijk af en wandelen niet op de bekende GR-paden. We gaan op zoek naar de stippellijntjes op de stafkaart en de weg in het terrein. Garant voor avontuur!

Concept en doelpubliek

Eerst vragen we je om jouw berg- en bivakervaring zo volledig mogelijk met ons te delen, alsook wat je van sport doet tijdens het jaar. Op basis van deze gegevens gaan we na of je voldoet om deel te nemen aan de opleiding. Deze is heel intensief en je aanwezigheid op de drie modules is een vereiste. Regelmatig krijg je ook ‘huiswerk’.
Deze opleidingsstage is gericht op personen met een goede conditie (geen probleem hebben met 15 km wandelen in glooiend terrein) en wat ervaring met bivak is een pluspunt. Je hebt al enkele bergtochten gedaan (alleen of in groep, hut of bivak). Je hebt al wat geoefend met een zware rugzak.
Je hebt interesse om via praktijkgerichte lesmomenten tijdens de modules 1, 2 en 3 de nodige kennis te verwerven om een tocht zelfstandig in al zijn aspecten voor te bereiden en uit te voeren. Daarbij ben je bereid om enkele opdrachten (bv. maken van een marsplan, voedingsschema…) thuis uit te voeren. De tocht in module 3 start boven de 2000m en gaat tot 3100m. Daarbij kan het zijn dat sneeuwvelden worden overgestoken, waarbij de technieken worden aangeleerd. Gletsjers zitten niet in deze tocht. Je zal dus ook het juiste materiaal mee moeten hebben op tocht. Dit wordt uitgebreid toegelicht in module 1 en 2. Er is ook de mogelijkheid om materiaal te huren zodat je het eerst kan uittesten.

Programma

Het programma bestaat uit drie modules. Deze zijn verplicht samen te volgen. Aparte modules volgen is niet mogelijk.

Verplichte module 1: 4 en 5 mei 2024

In twee dagen krijg je tijdens de module 1 de nodige theoretische kaders mee rond risico-inschattingen, keuze van een tocht, de basis van weerkunde, de basis van kaart en kompas, voeding enz. De basics worden geïllustreerd aan de hand van praktijkcases en voorbeelden. Via enkele oefeningen en opdrachten bereid je je samen met de andere deelnemers voor op module 2. Er is ook ruimte om elkaar beter te leren kennen en de tochtplanning te overlopen. Dit weekend is niet fysiek inspannend, maar je bent best goed uitgeslapen. Er komt veel informatie op je af. Er wordt een eerste keer overnacht in de tent. Heb je nog geen tent of matje, dan wordt er voor jou eentje (gratis) opgesteld.

Verplichte module 2: 1 en 2 juni 2024

Het voorbereidingsweekend of module 2 in dit opleidingstraject is er om alle deelnemers rond enkele skills tot eenzelfde niveau te brengen. In Cerfontaine zoeken we wat hellingen op, testen we je conditie, je tredzekerheid en checken we het bivakmateriaal. Het wordt een gevarieerde tocht door bossen, langs de oevers en natuurlijk her en der een uitzichtpunt. Je leert een marsplan op te stellen en in het terrein uit te voeren. Aanvullend worden enkele lesmomenten ingebouwd rond kaart en kompas, weerkunde, EHBO, overlopen we samen de voorbereide taken, leren we van elkaars ervaring, verdiepen we ons in de praktische kant van bivaktechnieken, het gebruik van wandelstokken enz. Bovendien geeft het ons de kans om elkaar verder te leren kennen, materiaalafspraken voor module 3 te maken (delen van tenten en/of gasvuurtjes) en alvast enkele opdrachten te overlopen en voor te bereiden. We starten op zaterdagmorgen 9u, maar iedereen is al welkom op vrijdag. We eindigen maandag om 14u.

Module 3: Stage in de Queyras (Frankrijk): 27/07/24 - 03/08/2024

 •  Zaterdag 27/7 reizen we af naar Saint-Véran (best via carpool).
 • Zondag 28/7 nemen we de navette en starten onze eerste stapdag van de Chapelle de Clausis (2383m) over de Col de la Noire (2954m) naar de Lac de Longet (2694m) (8,1km, 757m up, 352m down – 4u15 stappen)
 • Maandag 29/7 gaan we de grens over naar Italië via de Col de Longet en de prachtige meren Laghi Bes naar de Col dei Lupo (3050m) en dalen we af in de vallei in de buurt van de Tour du Bric de Rubren (2200m). Daar gaan we op zoek naar een bivakplek.
 • Dinsdag 30/7 trekken we over de Passo di Fiutgrusa (2860m) via de U26 tot Pian Ceiol (2068m). We stijgen terug richting Frankrijk en bivakkeren aan het afgelegen Lago dell’Autaret (2686m). (ma en di samen 21km, 1757m up, 1719m down – 11 staptijd).
 • Woensdag 31/7 zijn we terug in Frankrijk via de Col de l’Autaret (2875m) en dalen af naar het grote meer van l’Ubaye (2059m). We stappen tot aan de Cabane de la Blave (2189m) (10km- 320m up, 824m down – 3u20 staptijd.
 • Donderdag 1/8 trekken we verder de vallei door terug naar de Col de Longet (2650m) en trekken we noordwaarts een ongebaand pad door naar de Col Blanchet (2896m) en overnachten in de Refuge de la Blanche (2499m).
 • Vrijdag 2/8 doen we rond de refuge praktische EHBO-oefeningen en dalen we terug af naar de navette die ons terugbrengt naar Saint-Véran.
 • Zaterdag 3/8 reizen we terug naar België.

Overnachtingen

Er wordt overnacht op de bivakweide in Cerfontaine tijdens de module 1. We bivakkeren tijdens module 2 op dezelfde bivakweide. Op de dagen van de heenreis en de terugreis van de module 3-stage verblijven we in een refuge met meerpersoonskamers. Tijdens de hiking zelf in Frankrijk en Italië overnachten we wild kamperend (wat toegestaan is in de regio) en één nacht in een berghut (onderdeel van de stagedoelstellingen).

Vervoer

Module 1 en 2 gaat door in Cerfontaine en is het makkelijkst te bereiken via carpooling. Voor de stage (module 3) wordt afgesproken in Saint-Véran. Je staat zelf in voor je vervoer. Om ons terug te brengen van ons eindpunt naar het vertrekpunt wordt een navette voorzien.

Benodigd materiaal

Een paklijst wordt bezorgd na inschrijving. De belangrijkste zaken voor module 2 en 3 zijn een degelijke rugzak, slaapmateriaal (matje, slaapzak) en goede stapschoenen. Tijdens module 1 heb je dit nog niet nodig en kan je zelf heel wat materiaalkennis opdoen en voorbeelden bekijken. Als je nog geen tent of matje hebt, zijn deze ter beschikking (gratis voor module 1), te huren voor module 2 en 3. Het benodigde materiaal wordt in detail overlopen tijdens het module 1 en 2-weekend en meestal wordt er onder de deelnemers materiaal gedeeld (bv. tent/kookvuurtjes/etc.).

Inschrijven en betaling

 • Inschrijven via mail bij Philippe: Philippe.Annys@bvlb.be
 • Uiterste datum van inschrijven en betalen is 1 mei 2024.
 • Lidmaatschap bij BVLB of bij een andere KBF-club is verplicht.
 • Deelnameprijs: € 255
 • Inbegrepen in de deelnameprijs: Begeleiding en organisatie, educatief materiaal
 • Reisbudget: € 225 (voor de drie modules)
 • Begroot in het reisbudget
  • Module 1: Gebruik lesruimte en overnachtingsplaats + Avondmaaltijd; koffie/thee/soep
  • Module 2: Bivakweide + lesruimte + Koffie/thee/soep
  • Module 3: Overnachting in meerpersoonskamers (in refuge) bij aankomst en voor de terugreis + overnachting in Refuge de la Blanche tijdens tocht, op basis van halfpension + Ticket voor de navette
 • De deelnameprijs (255 euro) moet betaald worden op rekening BE97 0011 3855 2149 van Bergsport Vlaams-Brabant met mededeling ‘2024CZBQUEYR en je naam en voornaam’.
 • Het reisbudget (225 euro) regel je achteraf apart met begeleider Philippe.
 • Niet inbegrepen in de deelnameprijs:
  • Kosten vervoer van/naar de startlocatie
  • Aankoop of huur van eigen materiaal
  • Eigen voeding/drank
  • Persoonlijke uitgaven ter plekke
  • Reisbudget!
  • Eventueel parking in Saint-Véran
 • Maximum aantal deelnemers: 7
 • Doelgroep: ervaring met bergwandelen en bivakkeren
 • Tochtniveau:
  • Fysieke paraatheid: 2/4
  • Technisch wandelniveau: 2/4
  • Bivakniveau: 1/4

Stages

Onze club biedt elk jaar verschillende stages aan. Tijdens een stage ga je voor een langere periode met een groep op pad om nieuwe vaardigheden te leren, bestaande kennis te verdiepen en/of gewoon samen te genieten van jouw favoriete sport! Dit alles gebeurt onder het toeziend oog van ervaren begeleiders.

We bieden 3 soorten stages aan:

 1. Bergbeklimmen (beginners of gevorderden): beklimmingen van toppen langs gletsjers, sneeuwvelden en rots.
 2. Rotsklimmen: outdoor voorklimmen KVB3 op één week in de Franse alpen of Advanced Multipitch KVB3+ op één week in de Franse alpen.
 3. Stevige wandel (trek)tochten van minstens een week waarbij overnacht wordt in tentjes of hutten.
Walter De Bruyne
Secretaris, Coördinator rotsbeheer, Coördinator stages
0470/769908