Materiaalverhuur

Op zoek naar materiaal?

Probeer jij ook graag eens een nieuwe sport uit? Of wil jij jouw vrienden of familie laten kennismaken met jouw favoriete sport? Wat jouw plannen ook zijn, veiligheid gaat boven alles. En een belangrijk onderdeel van veiligheid is het gebruik van het juiste materiaal. Heb je materiaal maar tijdelijk nodig of wil je het eerst eens uitproberen zonder de hoge aanschafkosten? Dan kan je terecht bij onze materiaalverhuurservice!

Welk materiaal verhuren we?

Wij verhuren onderstaand materiaal, zowel aan BVLB-leden als aan niet-BVLB-leden. Er wordt voor beide doelgroepen een verschillende huurprijs gehanteerd. Groepen vanaf 5 personen krijgen 10% korting op de huurprijs.

 

Materiaal

Waarborg

Huur weekend

Huur per week

 

 

Leden

Niet-leden

Leden

Niet-leden

Helm

30,00 €

3,00 €

4,00 €

6,00 €

8,00 €

Heupgordel

35,00 €

4,00 €

5,00 €

8,00 €

12,00 €

Borstgordel + inbindtouw

25,00 €

2,00 €

3,00 €

4,00 €

6,00 €

Klettersteigset

100,00 €

4,00 €

5,00 €

7,00 €

10,00 €

Pickel klassiek model

35,00 €

4,00 €

5,00 €

7,00 €

10,00 €

12 punts stijgijzers + antibot

40,00 €

5,00 €

6,00 €

9,00 €

12,00 €

Klassieke ijsvijs

25,00 €

2,00 €

3,00 €

4,00 €

8,00 €

HMS karabiner

15,00€

2,00 €

3,00 €

4,00 €

5,00 €

Bandlus

15,00 €

2,00 €

3,00 €

3,00 €

5,00 €

Set Hooggebergte

Helm - heupgordel - borstgordel - pickel - stijgijzers - 1 ijsvijs - 1 lange en 1 korte bandlus - 3 HMS karabiners

190,00 €

15,00 €

20,00 €

25,00 €

30,00 €

Set klimmen

Helm - heupgordel - 1 lange en 1 korte bandlus - afdaalacht - 3 HMS karabiners - 1 prusiktouw

100,00 €

10,00 €

15,00 €

20,00 €

30,00 €

Crashpad voor boulderen

50,00 €

10,00 €

15,00 €

30,00 €

45,00 €

Procedure en huurvoorwaarden

Bij het huren van BVLB-materiaal verklaart de huurder akkoord te gaan met de volgende procedure en huurvoorwaarden:

 1. Enkel de uitrusting die in de lijst opgenomen is, wordt verhuurd.
 2. Het aanvragen van materiaalhuur gebeurt uitsluitend door het sturen van een e-mail naar verhuur@bvlb.be met vermelding van:
  • de gewenste huurperiode (startdatum + duur)
  • het gewenste materiaal
  • de personalia van de huurder (naam, adres, telefoonnummer, lidnummer)
 3. De verhuurverantwoordelijke van de club zal zo snel mogelijk contact nemen en u de volgende informatie bezorgen:
  • Beschikbaarheid van de gevraagde uitrusting 
  • Het over te schrijven bedrag (huurprijs en waarborg)
  • Plaats en tijdstip van ophalen en inleveren materiaal.
 4. Het materiaal is pas ter beschikking na het storten van de volledige waarborg en de huurprijs.
 5. De waarborg wordt teruggestort na het terugbezorgen van het gehuurde materiaal.
 6. Zowel bij het afhalen als bij het terugbrengen van de gehuurde uitrusting wordt er gecontroleerd op beschadiging of gebreken.
 7. Bij abnormale beschadiging of verlies van het gehuurde materiaal wordt de waarborg gedeeltelijk of volledig ingehouden als kostendekking.
 8. Indien het materiaal niet volgens de afspraken wordt teruggebracht, zal er eveneens een inhouding op de waarborg gebeuren gelijk aan de huurprijs.
 9. De huurder zal het gehuurde materiaal enkel gebruiken waarvoor het bestemd is.
 10. Bergsport Vlaams Brabant vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die de huurder ondervindt bij gebruik van het gehuurde materiaal of veroorzaakt aan derden.
Jos Gijsens
Materiaalmeester, Coördinator rotsbeheer, Coördinator materiaalverhuur
0471/834740
Renaat Vantassel
Penningmeester, Coördinator materiaalverhuur
0494/859399