Klimopleiding voor jongeren

~ BVLB opleiding ~

 

BvlbJeugd.JPG

De jeugd is de toekomst van onze club.

Met deze visie zijn we vele jaren geleden met een aparte jeugdwerking binnen BVLB gestart. Het is dan ook ons doel om op een verantwoorde en vooral op een plezierige manier onze jonge leden de verschillende aspecten van de bergsport aan te leren. De nadruk wordt voornamelijk gelegd op de praktische kant van het klimmen, we zijn er dan ook van overtuigd dat veel klimmen de beste basis is om op een correcte en veilige manier zelfstandig te leren klimmen. We hebben een ruime groep van begeleiders met elk hun eigen outdoor ervaringen en expertise. Het merendeel van onze begeleiders zijn zeer actief in verschillende takken van de bergsport (alpinisme, sportklimmen, rotsklimmen, trad klimmen, canyoning, enz.). Al onze begeleiders hebben minstens een opleiding tot zelfstandig outdoor klimmen succesvol afgelegd. Verder hebben we gemerkt dat onze visie “de jeugd is de toekomst van onze club” volledig klopt: onze meest actieve begeleiders hebben allemaal klimschool gevolgd bij BVLB jeugd.

Ons aanbod bestaat uit:

In het kader van de klimschool krijgen onze jeugdleden een aangepaste opleiding in het rotsklimmen. Over een periode van één of meerdere jaren worden de nodige technieken om veilig en zelfstandig op rots te kunnen klimmen behandeld, met respect voor elkaar en de natuur. Aan het begin van onze opleiding voorzien we een KVB1 en KVB2 evaluatiemoment zodat onze deelnemers deze klimvaardigheidsbewijzen kunnen behalen. Van zodra de leden daar klaar voor zijn, kunnen ze deelnemen aan een evaluatiemoment KVB3 om zo hun Klimvaardigheidsbewijs outdoor voorklimmen te behalen. Deze evaluatie kan in onze eigen club door KVB3 evaluatoren gebeuren (in de regel 1 keer per jaar in het najaar), maar dit kan ook in andere clubs als daar gelijkaardige evaluatiemomenten worden georganiseerd. De KVB3 evaluatie gebeurt dus niet binnen de jeugdklimschool.

Kernwaarden, integriteit en ethiek in de sport

Als sportorganisatie hechten wij belang aan kernwaarden zoals respect, integriteit, loyaliteit, discretie en fair-play. De lichamelijke, psychische, sociale en seksuele integriteit van de sporter dient te worden gerespecteerd. Daarom werden er gedragscodes opgesteld voor bestuurders, sportbegeleiders, sporters, ouders en toeschouwers om aan te geven welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt. Je kan deze gedragscodes terugvinden in ons Jeugdcharter. Wij hebben ook De Panathlonverklaring ondertekend. Deze heeft als doel: het recht op sport op jongerenmaat te vrijwaren en kracht bij te zetten. Verder nemen we deel aan het JIT (Jeugd in touw) project van de KBF met bijhorende ‘medaille’ en subsidie.
 

Meer info over het integriteitsbeleid binnen onze club vind je hier.

Praktische info opleiding 2023 - 2024

 • Voor het werkingsjaar 2023 - 2024 kunnen er helaas geen eerstejaars inschrijven.
 • Jongeren die reeds lid waren van de jeugd in 2022 - 2023 kunnen zich opnieuw inschrijven: tweedejaars, derdejaars, vierdejaars, ... en aspiranten.
 • Lesdata:
 • Kostprijs:
  • eerstejaars
   • nvt
  • tweedejaars, derdejaars, vierdejaars, ...
   • BVLB-lid: € 85
   • geen BVLB-lid maar wel KBF-lid: € 100
  • aspiranten
   • BVLB-lid: € 20
   • geen BVLB-lid maar wel KBF-lid: € 30
  • Inbegrepen in de kostprijs: gediplomeerde ervaren lesgevers, het gebruik van touwen, de cursus, toegang tot de klimzaal, evaluatiemomenten KVB's, een club T-shirt, drukwerk en administratie.
  • Niet inbegrepen zijn persoonlijk materiaal en transport op de cursusdagen.

Inschrijven 2023 - 2024

Jongeren en begeleiders kunnen zich hier inschrijven.

 

Word lid van onze Facebookgroep!

Facebookgroep BVLB Jeugd

Wil je weten of rotsklimmen iets voor jou is?

Test het uit op onze Open klimdag!
Merel De Boe
Coördinator jeugd
0486/667407
Ruben Smeyers
Coördinator jeugd
0496/955872