Honden op clubactiviteiten: afspraken

 A) De raad van bestuur van de vzw Bergsport Vlaams Brabant heeft op de vergaderingen van 13 oktober 2015 en 10 november 2015 het hierna volgende beslist i.v.m. honden op clubactiviteiten.

De club wijst er elke eigenaar van een hond op dat hij steeds verantwoordelijk is en blijft voor zijn hond en het gedrag van zijn hond.

De organisator van de clubactiviteit zal de eigenaar van de hond wijzen op de door de club genomen voorzorgsmaatregelen.

Los van landelijke of lokale reglementering opgelegd door overheden moeten alle honden steeds aangelijnd zijn.

Een eigenaar van een hond moet alle voorzorgsmaatregelen nemen om te vermijden dat de hond iemand kan bijten en verwonden. Indien daartoe een muilkorf nodig is moet deze aangebracht worden. Hieraan extra aandacht schenken als de hond alleen wordt gelaten.

Volgt de eigenaar deze regels niet dan zal de organisator de eigenaar hierop aanspreken.

Door het opleggen en kenbaar maken van deze voorzorgsmaatregelen door de club, kan deze laatste niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer de eigenaar van de hond deze eenvoudige basisregels niet respecteert.

Het staat de club vrij - wanneer zij dit nodig acht - andere maatregelen te nemen: bijvoorbeeld verbieden dat honden aanwezig zijn.

B) Honden zijn niet toegelaten in eender welke zaal van de gemeente Kortenberg.(en deelgemeenten). Dit is zo opgenomen in de gemeentelijke regelgeving omtrent de verhuur van de gemeentezalen.